avtalsratt-toppbanner

AVTALSRÄTT

Avtalsrätt är ett stort rättsområde som innefattar ett flertal underliggande grenar. Såväl privatpersoner som juridiska personer kommer ofta i kontakt med avtalsrätten. Det kan handla om allt från avtal gällande handel med varor och tjänster till avtal gällande brukande av fastigheter, egendom och mycket mer.

Ibland kommer parterna inte fram till en samförståndslösning och i sådana fall finns det ingen annan möjlighet än att vända sig till tingsrätten för att få saken prövad i domstol. I en domstolsprocess behöver enskilda ofta biträdas av ett ombud då det i dessa mål är upp till parten att bestämma processens omfattning och framlägga bevisning, vilket kan vara svårt för den enskilde att överblicka. Advokaterna vid Innerstans Advokatbyrå agerar ofta som ombud för såväl privatpersoner som företag när det gäller processer i domstol rörande avtal. I regel utgår rättsskydd i denna typ av ärenden vilket reducerar kostnader avsevärt för den enskilde.

Behöver du hjälp med att reglera avtal i en affärsmässig uppgörelse, såsom ett samarbete mellan delägare, aktieägare eller externa samarbetspartners? Då kan vi erbjuda dig och ditt företag skräddarsydda kompanjonsavtal, aktieägaravtal och samarbetsavtal.

Vi erbjuder samt upprättar även flertalet andra typer av avtal beroende på era önskemål och behov. När du tar hjälp av oss för att upprätta avtal kan du känna dig trygg i att de är utformade i enlighet med gällande lagar och regler.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över ditt ärende och ger dig förslag på hur du kan gå vidare.

Kontakta oss

Välkommen att skicka ett meddelande till oss så återkommer vi snarast möjligt.

Not readable? Change text.