asyl-utlanningsratt-toppbanner

MIGRATIONSRÄTT

Våra jurister är specialister på migrationsrätt och har med stor framgång hjälpt många klienter som sökt asyl i Sverige. Vi förbereder dig inför din asylutredning, deltar på utredningen, ger dig råd och förklarar vad som händer under processens gång.

Vi har också med framgång hjälp flera personer som har blivit tagna i förvar. Våra medarbetare har stor erfarenhet av sådana ärenden och vi ser till att tillvarata dina rättigheter på bästa möjliga vis.

I ärenden som rör asylansökningar och förvar har du ofta rätt till att få ett offentligt biträde bekostat av staten. För bästa möjliga hjälp rekommenderar vi att du så tidigt som möjligt kontaktar oss eller begär en jurist från Innerstans Advokatbyrå som ditt offentliga biträde.

I de fall du inte har rätt till ett offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud och vi kommer alltid på ett kostnadseffektivt sätt tillvara dina rättigheter. Vi har bland annat stor erfarenhet av att bistå med ansökningar om arbetstillstånd, medborgarskap och uppehållstillstånd på grund av anknytning.

En fördel för många klienter är att våra jurister talar ett stort antal språk utöver svenska och engelska. Vi kan erbjuda kvalificerad hjälp på bland annat kurdiska (kurmandji och sorani), syrianska, tigrinja, engelska, turkiska och tyska.

För funderingar kring migrationsrättsliga ärenden är du varmt välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Välkommen att skicka ett meddelande till oss så återkommer vi snarast möjligt.

Not readable? Change text.