socialratt-toppbanner

SOCIALRÄTT

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål rörande tvångsvård enligt:

Lag om vård av unga (LVU)

Lag om vård av missbrukare (LVM)

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Får du inte ett offentligt biträde kan du alltid anlita ett privat ombud.

Har du funderingar över hur vi på Innerstans Advokatbyrå kan bistå dig i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon.

Kontakta oss

Välkommen att skicka ett meddelande till oss så återkommer vi snarast möjligt.

Not readable? Change text.