brottmal-toppbanner

VI BISTÅR DIG VID BROTTMÅL

UPPDRAG SOM OFFENTLIG FÖRSVARARE

Den som är misstänkt för ett brott har ofta rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. Den misstänkte har dock rätt att begära vilken advokat som helst. Alla advokater på Innerstans Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och har mångårig erfarenhet inom alla typer av brottmål. Rätten till offentlig försvarare kan träda in redan när du kallas in till förhör hos polisen. Advokaten närvarar då under förhöret och tillvaratar den misstänktes rättigheter redan från processens början. Den offentliga försvararen har i uppdrag att med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Den som har utsatts för brott är att betrakta som målsägande och tingsrätten kan förordna ett målsägandebiträde för denne. Målsägande har rätt att begära en viss jurist som målsägandebiträde. Lämnas inget önskemål utser rätten ett ombud. Målsägandebiträdet ska tillvarata målsägandens intressen i målet.

Som målsägandebiträde ger vi målsäganden hjälp och stöd inför såväl som under en rättegång. Detta innebär att vi är med under förhör, utredningar och andra åtgärder som vidtas under förundersökningen i den mån målsäganden önskar det. Vidare ska målsägandebiträdet bistå målsägande att föra talan om enskilt anspråk, dvs. upprätta skadeståndskrav i anledning av brottet.

Kostnader för målsägandebiträdet ersätts av staten, oavsett om du har begärt ett särskilt ombud eller om du fått ett utsett åt dig. Samtliga advokater och biträdande jurister på Innerstans Advokatbyrå åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller då det kan antas att vårdnadshavaren, genom sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer tillvarata barnets rätt förordnar tingsrätten en särskild företrädare för barn. Denne bistår även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen. Det är åklagaren som ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Kostnaderna för en särskild företrädare för barn täcks av staten.

Vi på Innerstans Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av att företräda barn och ser alltid till att barnets rätt tillvaratas under hela processen.

Har du funderingar över hur vi på Innerstans Advokatbyrå kan bistå dig i ditt ärende vid brottmål är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon.

Kontakta oss

Välkommen att skicka ett meddelande till oss så återkommer vi snarast möjligt.

Not readable? Change text.